Service

Curatare si reparare Windows 10

Poate dura intre 15-20min. Cautam in start menu "cmd" > click dreapta > "Run as administrator" si scriem urmatoarele comenzi pe rand: 1. sfc /scannow 2. DISM /Online /Cleanup-Image [...]

Go to Top